meeting
Datums:

Inovāciju vadības un ideju radīšanas apmācību kurss (tiešsaistē)

Kursa mērķis ir sniegt dalībniekiem zināšanas un prasmes inovāciju vadībā (16 akadēmiskās stundas) un ideju radīšanā (4 akadēmiskās stundas), lai topošie studenti varētu veiksmīgi īstenot inovatīvas un radošas idejas. Aktivitātes mērķa grupa ir TSI un citu augstskolu studenti, kā arī STEM virzienu vidusskolu un koledžu studenti.

Dalībniekiem, kuri apmeklēs vismaz 80% no visām nodarbībām, tiks izsniegti sertifikāti.

The course starts on 14 February and takes place every Tuesday at 16.00 – free of charge.

Zemāk ir dažas no tēmām, kas tiks apskatītas kursā:

  • Inovāciju vadība: modeļi un mehānismi
  • Inovāciju stratēģijas
  • Inovāciju projektu un programmu vadība
  • Inovāciju vides radīšana uzņēmumos
  • Assessment of the company’s innovation capacity
  • Inovāciju ekonomikas virzītāji
  • Inovāciju atbalsta struktūras: biznesa inkubatori, tehnoloģiju pārneses centri, tehnoloģiju centri un parki, kompetenču centri
  • Jaunu produktu izstrāde

Vita Brakovska (MBA and Phd studies in environmental sciences)

Experienced speaker (1600 events since 2009) and having expertise in creativity and innovation, social business, digital transformation, support of start-ups at early development stage, facilitation of hackathons, owner of wood processing company, head of NGO „Knowledge and Innovation Society” and service supplier in public and private sectors.