prizes
Datums:

TSI biznesa inkubatora iDEAHUB prezentācijas pasākums un apbalvošana

30. novembrī, “Tech Industry 2023” izstādes ietvaros notiks TSI biznesa inkubatora iDEAHUB finālprezentācijas pasākums, kur 13 jauniešu komandas uzstāsies ar saviem start- up jeb jaunuzņēmumu prezentācijām, kā arī trīs augstāk novērtētās komandas tiks apbalvotas ar 5000, 3000 un 1000 eiro inovāciju stipendijām.

TSI aicina ikvienu interesentu apmeklēt iDEAHUB projektu prezentācijas un apbalvošanu, kur apmeklētājiem būs iespēja uzzināt par tādiem projektiem kā:

  • 3D drukāti augu podi ar automātisku laistīšanas funkciju
  • aplikācija sabiedriskā transporta un tajā kopējā cilvēku skaita izsekošanai
  • mobilā lietotne suņu frisbija pasākumu organizatoriem
  • viedas elektroenerģijas projekts: hidroturbīna ar regulējamām lāpstiņām

un citiem uz inovatīvām idejām balstītiem projektiem!

Kad: 30. novembrī plkst. 11:00,
Kur: “Tech Industry 2023”, starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, 2. stāvā

iDEAHUB projekta gaitā, jauniešiem bija iespēja saņemt finansējumu līdz 11 000 eiro sava projekta idejas attīstīšanai un, katrs students sešu mēnešu garumā saņēma stipendiju. Jaunieši apmeklēja dažādus seminārus un darbnīcas, kā arī vienlaikus cīnijās par galvenajām naudas balvām.

iDEAHUB projekta ietvaros studenti praktiski cenšas risināt tehniskas problēmas un saskatīt tajās biznesa potenciālu, tas būtiski maina mācīšanās motivāciju, jēgu un pielietojumu.

iDEAHUB vadītājs, Jānis Volberts.

Iesaistot jauniešus inovāciju attīstībā, mēs veidojam vērtību ķēdi, sniedzot studentiem iespēju padziļināti izprast mūsdienu izaicinājumus un problēmas, rast risinājumus, sadarbojoties ar nozares pārstāvjiem un ekspertiem, un, protams, radīt produktus, lai uzlabotu sabiedrības dzīves kvalitāti.

TSI Pētniecības administrācijas daļas vadītājs, Vladimirs Petrovs.

Studentu inovatīvu projektu prezentēšana starptautiskajā mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektronikas un jauno tehnoloģiju izstādē "Tech Industry" ir saistoša visām pusēm - studentiem, nozarei un uzņēmumiem. Šāda veida iekļaujoša sadarbība veicina inovācijas attīstību un sniedz iespējas jauniem talantiem iegūt atbalstu un atzinību savā jomā - reālu problēmu risināšana piedāvājot jaunus produktus valsts ekonomikas izaugsmei, pieredze projektu prezentēšanā un komunikācijā jeb tīklošanā ar profesionāļiem un uzņēmējiem no nozares, un potenciāli iegūt līdzekļus savu projektu attīstībai un uzņēmējdarbībai.

iDEAHUB ideja manā skatījumā ir lielisks veids, kā jauniešiem, kuri sper pirmos soļus zinātnē un inovācijās iegūt praktisku pieredzi projektu realizēšanā. Pārbaudīt savas spējas, saskarties ar reāliem dzīves izaicinājumiem un drošā vidē ar relatīvi minimāliem riskiem iegūt pieredzi, kas var samazināt kļūdu skaitu nākotnē, strādājot pie lielākiem projektiem ar lielākām investīcijām un riskiem. Fantastisks darba ietvars. Novēlu veiksmi visiem dalībniekiem.

3Dskenesana.lv dibinātājs un partneris, iDEAHUB žūrijas loceklis, Reinis Točelovskis.

Domāju, ka iDEAHUB projekts deva jauniešiem pozitīvu stimulu un motivāciju papildus mācību procesam iesaistīties arī pētniecības darbā un censties pielietot savas zināšanas jaunu produktu un risinājumu izstrādē. Projekts noteikti ir devis pozitīvu pieredzi iesaistītajiem dalībniekiem, t.sk. vērtīgu pieredzi sadarboties ar citu specialitāšu studentiem, domāt ne tikai par tehniskajiem risinājumiem, bet arī to ekonomisko pamatotību. Darbs pie prototipu izstrādes dažādu reālās dzīves problēmu risināšanai jauniešiem deva lielisku iespēju mācīties darot. Dažkārt izvirzītie mērķi bija pārāk ambiciozi un grūti sasniedzami, taču arī šādas situācijas dod vērtīgu pieredzi, un, cerams dos papildus stimulu turpmākajā darbā.

Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas MASOC valdes priekšsēdētājs, Toms Grīnfelds.

Biznesa inkubatora iDEAHUB projekts, kurā jaunieši veido inovatīvus risinājumus aktuālajām sabiedrības, vides vai biznesa problēmam, tiek īstenots Eiropas Reģionālas attīstības fonda projekta “Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” / iDEAHUB (Nr.1.1.1.3/21/A/006) ietvaros, un ir vērsts gan uz aktuālo pieeju izglītībai, gan uz jauniešu iedvesmojošu ideju atbalstu.

eraf logo lv