Mentors

Irina Jatskiv

Irina Jackiva (Transporta un sakaru institūts)
TSI valdes priekšsēdētāja, galvenā izpilddirektore. TSI profesore, Dr.Sc.Eng. ECTRI Padomes locekle. “Transport & Telecommunication Journal” vadošā redaktore. Ilggadēja TSI zinātnes prorektore, bija arī prorektore akadēmiskajā darbā. Ekspertīzes joma – modelēšanā balstītu sistēmu analīze un dizains, digitālie dvīņi. Ir pieredze inovāciju izstrādē un ieguldījuma sniegšanā to radīšanā.

Mihails Savrasovs (Transporta un sakaru institūts)
Assoc. prof, Dr. sc. ing. TSI prorektors akadēmiskajā un zinātniskajā darbā. Eksperta joma – datorzinātnes. Vairāk nekā 30 zinātnisko publikāciju autors (citētas SCOPUS un Web of Science), viņam ir liela pieredze zinātnisko projektu un programmu izveidē un īstenošanā. Vada Modelēšanā balstītas sistēmu analīzes un projektēšanas pētījumu klasteri. Ir pieredze inovāciju izstrādē un ieguldījuma sniegšanā to radīšanā.

Igors Kabaškins (Transporta un sakaru institūts)
State emeritus scientist, professor, Dr. sc. ing., Dr. habil. sc. Ing., vadošais pētnieks. TSI PhD programmas “Telemātika un loģistika” direktors; Aviācijas pētījumu centra (Research Aviation Centre) valdes loceklis; Latvijas Operācijas pētījumu biedrības (Latvian Operations Research Society) prezidents; Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācijas prezidents; Kopīgā OECD/ITF Transporta pētījumu centra loceklis. Ekspertīzes joma – IKT un telemātika, viedie risinājumi transporta un loģistikas jomā. Ir pieredze inovāciju izstrādē un ieguldījuma sniegšanā to radīšanā.

Dmitry Pavlyuk (Transporta un sakaru institūts)
TSI asociētais profesors, Dr. sc. ing., Ek. zin. kand., Inženierzinātņu fakultātes prodekāns. 2020.gadā noslēdza trīsgadu pēcdoktorantūras projektu. Klastera “Datu analīze un mākslīgais intelekts” vadītājs. Zinātnieka unikāls numurs – Scopus ID: 26646754400; ORCID: 0000-0003-3710-9678. Mākslīgais intelekts un to sastāvdaļas. Ir pieredze inovāciju izstrādē un ieguldījuma sniegšanā to radīšanā.

Emmanuel Merchán (Transporta un sakaru institūts)
Dr.sc.ing., Emmanuel Merchan, TSI Inženierzinātņu fakultātes dekāna vietas izpildītājs. Doktora grāds iegūts Šefīldas universitātes Automātiskās vadības un sistēmu inženierijas katedrā (Šefīlda, Lielbritānija) Ekspertīzes jomas: profesors robotikā; optimizācijas paņēmienu izpēte ko izmanto robotu sistēmās, biomehānikā un mehāniskajā projektēšanā. Robotu, inženiertehniskā dizaina patentu, nestingrās datošanas un zinātnisko darbu autors. Ir pieredze inovāciju izstrādē un ieguldījuma sniegšanā to radīšanā.

Aleksandrs Grakovskis (Transporta un sakaru institūts)
Profesors, Dr. sc. ing. Docē Inženierzinātņu fakultātē. Ekspertīzes jomas – Attēlu apstrāde un atpazīšana; Algoritmi; Drošības un drošības sistēmas; iegultās sistēmas. Ir pieredze inovāciju izstrādē un ieguldījuma sniegšanā to radīšanā.

Irina Pticina (Transporta un sakaru institūts)
As.prof., Dr. sc. Ing. Docē Inženierzinātņu fakultātē, prodekāne. Ekspertīzes jomas – IT; Mākslīgais intelekts un komponenti. Ir pieredze inovāciju izstrādē un ieguldījuma sniegšanā to radīšanā.

Ioseb Gabelaia

Ioseb Gabelaia (Transporta un sakaru institūts)
Dr. Biznesa vadībā, mārketingā. Uzsāka sadarbību ar TSI 2019.gadā 8.2.2.projekta “Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros kā doktorants, šobrīd ieguva doktora grādu. Ekspertīzes joma – dizaina domāšana, ideju ģenerēšanas tehnoloģijas, mārketings un komunikācijas, cilvēkresursu vadība. Ir pieredze uzņēmējdarbībā, inovāciju izstrādē un ieguldījuma sniegšanā to radīšanā.

Modris Greitāns (Elektronikas un datorzinātņu institūts)
Dr.sc.comp. – zinātņu grāds datorzinātnē LZA īstenais loceklis, darbības sfēras un kompetences – viedas elektronikas sistēmas, signālu, attēlu apstrāde un mākslīgais intelekts, robottehnika, digitalizācija. Vairāk par ekspertīzes jomu sk.sadaļā 1.9.6. Ir pieredze inovāciju izstrādē un ieguldījuma sniegšanā to radīšanā.

Kaspars Ozols (Elektronikas un datorzinātņu institūts)
Dr.sc.ing. – Inženierzinātņu doktora grāds Signālu apstrāde, kiberfizikālas sistēmas, bezvadu sensoru tīkli / lietu internets, industrija 4.0, savienoti un autonomi transporta līdzekļi, digitalizācija. Vairāk par ekspertīzes jomu sk.sadaļā 1.9.6. Ir pieredze inovāciju izstrādē un ieguldījuma sniegšanā to radīšanā.

Roberts Kadiķis (Elektronikas un datorzinātņu institūts)
Dr.sc.ing., vadošais pētnieks Mākslīgais intelekts, datorredze un mašīnmācīšanās ar lietojumu viedā transporta, industriālās robotikas un biomedicīnas jomās. Pētniecības projektu un laboratorijas vadīšana. Vairāk par ekspertīzes jomu sk.sadaļā 1.9.6. Ir pieredze inovāciju izstrādē un ieguldījuma sniegšanā to radīšanā.

Ivars Eniņš (Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija)
MASOC Padomes loceklis. Izglītība – RTU Radiotehnikas un sakaru fakultāte, radio un elektronikas inženieris konstruktors – tehnologs (maģistrs); Baltic Sea MBA academy – biznesa administrācija (MBA) Darba pieredze – Arcus grupa – īpašnieks un vadītājs, valdes loceklis, Rautaruukki – Baltijas un Latvijas uzņēmumu vadītājs, valdes loceklis, Jauda – komercdirektors, valdes loceklis, Dinair Filton – ražošanas vadītājs, No 2011. gada MASOC padomes loceklis. Vairāk par ekspertīzes jomu sk.sadaļā 1.9.3. Ir pieredze inovāciju izstrādē un ieguldījuma sniegšanā to radīšanā.

Aleksadrs Dudarevs (SIA “SIZZAPP”)
SIA “SIZZAPP” vadītājs Eksperta joma – Informācijas tehnoloģijas; lietu internets/iegultās sistēmas. Iegūta izglītība un ilggadējā pieredze attiecīgajā jomā. Vairāk par ekspertīzes jomu sk.sadaļā 1.9.7. Ir pieredze inovāciju izstrādē un ieguldījuma sniegšanā to radīšanā.

Dmitrijs Baļs (SIA “TTS (Transportation Technology Systems)”)
TTS, SIA Eksperta joma – robotika, aditīvās ražošanas tehnoloģijas. Vairāk par ekspertīzes jomu sk.sadaļā 1.9.9. Ir pieredze uzņēmējdarbībā, inovāciju izstrādē un ieguldījuma sniegšanā to radīšanā.

Neil Rubens (Transporta un sakaru institūts, Stenfordas universitāte (ASV))
Prof. Neil Rubens ir Masačūsetsas Tehnoloģijas institūta absolvents, Stenfordas universitātes (ASV) viesprofesors un projektu vadītājs mākslīgā intelekta izmantošanā dažādos ekonomikas sektoros. Viņš ir strādājis kā docents Elektronisko komunikāciju universitātē (University of Electro-Communications Tokijā Japānā, viņam ir ievērojama programmēšanas inženiera darba pieredze biznesa sektorā, kā arī viņš ir startup sectormap.net (Japāna) dibinātājs un vadītājs. Lielo datu eksperts. Ir pieredze uzņēmējdarbībā, inovāciju izstrādē un ieguldījuma sniegšanā to radīšanā.

Didzis Dejus (SIA “Baltic3D.EU”)
SIA “Baltic3D.EU” vadītājs, aditīvās ražošanas tehnoloģijas (ieskaitot kursu un treningu pasniegšanu). Ir pieredze uzņēmējdarbībā, inovāciju izstrādē un ieguldījuma sniegšanā to radīšanā.

Aleksandrs Sidorecs (Transporta un sakaru institūts)
Pabeidza MBA Steinbeis universitātē Berlīnē. PhD students TSI. Eksperts 4.0.industrijas konceptā, ir liela darba pieredze kā piegādes ķēžu transformācijas vadītājam rūpniecības kompānijās, tādās kā Johnson & Johnson, Lafargeholcim, Zeppelin International, Procter & Gamble un citās. Apmācības: Six sigma, Black belt, Agile procurement, Scrum master, u.c. Ekspertīzes joma: Industry 4.0, IKT. Ir pieredze uzņēmējdarbībā, inovāciju izstrādē un ieguldījuma sniegšanā to radīšanā.

Jeļena Kijonoka (Accenture Latvia)
TSI Inženierzinātņu fakultātes docente, datu zinātniece un mašīnmācīšanās eksperte kompānijā Accenture Latvia. Latvijas Simulācijas un modelēšanas biedrības biedre. Ekspertīzes joma: IT, IKT. Ir pieredze inovāciju izstrādē un ieguldījuma sniegšanā to radīšanā.

Aleksandrs Kraiņukovs (Transporta un sakaru institūts)
TSI Inženierzinātņu fakultātes docents, vadošais pētnieks, Telekomunikāciju, Elektronikas un robotikas centra vadītājs. Ekspertīzes joma: Iegultās sistēmas, balstītas uz mūsdienīgiem mikrokontrolleriem; mikroviļņu shēmu dizains; virszemes radara zondēšanas signālu apstrāde; radaru simulācija; zemvirsmas radaru sistēmas; iegultās elektroniskas ierīces. Ir pieredze inovāciju izstrādē un ieguldījuma sniegšanā to radīšanā.

Vladimirs Petrovs (Transporta un sakaru institūts)
TSI Pētniecības administrācijas vadītājs. Daudzgadu darba pieredze aviācijas jomā. Ekspertīzes jomas – Bezpilota lidaparāti un autonomās sistēmas; Aviācijas un procesu digitalizācija; Digitālai dvīņi. Ir pieredze inovāciju izstrādē un ieguldījuma sniegšanā to radīšanā.

Žanna Černoštana (BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA)
Mg.oec., BSA docents. BSA bakalaura programmas “Finanšu vadība” direktore. BSA maģistra programmas “Starptautiskā finanses un ekonomika” direktore. Praktizējošā sertificētā galvenā grāmatvede. Ekspertīzes joma – grāmatvedības un finanses, starptautiskās finanses. Vairāk par ekspertīzes jomu un partneri sk.sadaļā 1.9.5. Ir pieredze inovāciju izstrādē un ieguldījuma sniegšanā to radīšanā.

Gita Gurtiņa (Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija)
MASOC Apmācību projekta vadītāja. Maģistra grāds pedagoģijā, pēdējos desmit gadus profesionālā darbība saistīta ar mašīnbūves un metālapstrādes nozari koordinējot ar izglītību saistītu projektu īstenošanu. MASOC apmācību projekta vadītāja. No 2017. gada nozares ekspertu padomes locekle. Vairāk par ekspertīzes jomu sk.sadaļā 1.9.3. Ir pieredze inovāciju izstrādē un ieguldījuma sniegšanā to radīšanā.

Sergejs Jeļisejevs (SIA “HARBOR”)
SIA “HARBOR” valdes priekšsēdētājs. Eksperta joma – IT, drošības un aizsardzības sistēmas. Vairāk par ekspertīzes jomu sk.sadaļā 1.9.10. Ir pieredze uzņēmējdarbībā, inovāciju izstrādē un ieguldījuma sniegšanā to radīšanā.

Igors Ļaksa (Transporta un sakaru institūts)
Mg. sc. ing. TSI Telekomunikāciju, Elektronikas un robotikas centra vecākais inženieris-pētnieks, Inženierzinātņu fakultātes lektors. Vairāk nekā 10 gadu pieredze akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā. Telekomunikāciju, elektronikas, fizikas un robotu aprīkojuma uzstādīšanas un apkopes prasmes. Latvijas un TSI Robotikas turnīra organizētājs. TSI Robotikas kluba vadītājs kopš 2015.g. Ekspertīzes joma: mobilie roboti. Ir pieredze inovāciju izstrādē un ieguldījuma sniegšanā to radīšanā. Ir pieredze inovāciju izstrādē un ieguldījuma sniegšanā to radīšanā.